İzmir'da faaliyet gösteren Faruk Durak Hukuk Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak, hukukî sorunlarının çözümünde kendilerine yardımcı olmak, hukukun birçok alanında müvekkillerine hizmet verebilmek amacı ile İzmir’da avukatlık hizmeti sunmak icin kurulmuş olup, hukuk ve etik kuralları ile hukukun genel ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeyi kendisine prensip edinmiştir. Büromuz, doğruluk, müvekkil yararının gözetilmesi, müvekkillerine ait sırların saklanması ilkelerine bütünüyle bağlı kalarak avukatlık ve hukukî danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Büronun felsefesi müvekkillere hukuk alanında vereceği destek ile hukuksal yaşama dair disiplinleri de içinde barındıran isabetli çözümler üretmektir. İZMİR HUKUK BÜROSU Büronun hedefi, sorunlarına somut çözümler getirilmiş sonuç odaklı çalışmaktan ve müvekkil ile her aşamada bilgilendirme amacı gütmektedir. Dış ilişkide sübjektif temsil ilkesini benimseyen büro, müvekkil haklarının korunabilmesi için karşılıklı güven ilişkisinin çok önemli bir koşul olduğu inancındadır. Bu yolda vazgeçilmez değerleri ise; güvenirlik, yaratıcılık, esneklik, takım çalışması ve müvekkil ile doğrudan iletişimdir. Kişisel güven Büromuzun merkezini oluşturan yegane felsefemizdir.